Εάν χυθεί το πετρέλαιο από τη δεξαμενή και πλημμυρίσει το χώρο σας μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Με το καθαριστικό Oil Eater μπορείτε να καθαρίσετε το χώρο σας. Δεν αφήνει ίχνος πετρελαίου ή άλλης δύσκολης λιπαρής ουσίας. Επίσης το προϊόν μας Freshen Plus εξαφανίζει την μυρωδιά που πετρελαίου από το χώρο.