Οικολογία Τώρα!

Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής Ελλάδας, τα περισσότερα χωριά και η γοργά αναπτυσσόμενη βόρεια και ανατολική Αττική υποφέρουν από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Πολλές τουριστικές και μη επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διαθέτουν βόθρους και βιολογικούς καθαρισμούς οι οποίοι είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν. Αυτό προκαλεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση των κατόχων τους από τις συνεχείς εκκενώσεις, πολλά προβλήματα από την συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των βόθρων και δυστυχώς ενοχλητική δυσοσμία.

Τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη ή λανθασμένη ενημέρωση για τη λειτουργία και συντήρηση των βόθρων και των βιολογικών από τα καταστήματα που διαθέτουν τα διάφορα χημικά–καυστικά υλικά σε συνδυασμό με την άγνοια ή και αδιαφορία των τοπικών φορέων. Ο κύριος λόγος καταστροφής των βόθρων και των βιολογικών είναι η αλόγιστη χρήση της χλωρίνης και των υποπροϊόντων αυτής, της καυστικής ποτάσας, των διαφόρων χημικών και καυστικών προϊόντων και των μη συμβατών καθαριστικών, που οι επιφανειακά ασχολούμενοι με τη διάσπαση των αποβλήτων συστήνουν. Όσον αφορά δε το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα η ρύπανση είναι ανυπολόγιστη.

Η εταιρία μας έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό της ενημέρωσης για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και να λύσει τα παραπάνω προβλήματα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες οικολογικές λύσεις διάσπασης και επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων με προϊόντα βιοτεχνολογίας και διαθέτει στεγανούς βιολογικούς βόθρους με δυνατότητα υπεδάφιας άρδευσης, καθώς και έτοιμους για τοποθέτηση προκατασκευασμένους ανοξείδωτους βιολογικούς καθαρισμούς. Θεραπεύει κατεστραμμένους βόθρους και βιολογικούς, επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, με οικολογικά προϊόντα αποτελούμενα από ένζυμα και μικροοργανισμούς. Τα προϊόντα αυτά διασπούν τα οργανικά απόβλητα, μειώνουν την οσμή και δίνουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων πλέον αποβλήτων για υπεδάφια άρδευση.

Επιπλέον η εταιρία μας παρέχει λύσεις στα προβλήματα του συνολικού αποχετευτικού συστήματος των κτιρίων με προϊόντα βιοτεχνολογίας κατάλληλα για την περιοχή της κουζίνας και του μπάνιου, των επιφανειών, των σωληνώσεων, των λιποπαγίδων, των φρεατίων και των αντλιοστασίων.

Η σωστή διαχείριση και επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον αλλά και την τσέπη μας μετατρέποντας ένα ενοχλητικό πρόβλημα σε ωφέλιμο. Η εταιρία μας συμβάλει στον τομέα αυτό με εξαιρετική επιτυχία.

Για την Ecozymes