Ελληνικοί Λιποσυλλέκτες

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΕΥΔΑΠ και της Διεύθυνσης Υγειονομικού είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση λιποσυλλεκτών σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

GR-PM-SM

O KDLDDO GRRG